Rue Saint Quentin 3, 1000 Bruxelles
Tel. : 0032.2/3325541
Fax : 0032.2/3324966

Sociale steun & sociale zekerheid

Op het gebied van de sociale steun, komen wij tussen bij de bevoegde instellingen en administraties (OCMW’s) om uw rechten te doen gelden. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen wij een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank of het Arbeidshof.

We kunnen u ook helpen met andere kwesties met betrekking tot sociale zekerheid, zoals invaliditeitsuitkeringen of kinderbijslag (FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap, FAMIFED, enz.)