Rue Saint Quentin 3, 1000 Bruxelles
Tel. : 0032.2/3325541
Fax : 0032.2/3324966
Pierre ROBERT
Justine VAN EDOM
photo site-web Cedric
Cedric D'HONDT
Jean-Baptiste FARCY
Liane WATTIEZ​

Pierre ROBERT

Pierre Robert behaalde zijn diploma rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL) in 1998 en vervolgens een diploma communicatie en media aan de Universiteit Gent in 1999. Hij is lid van de Brusselse balie sinds 1999.

Hij is erkend als specialist in het vreemdelingenrecht door de Orde van Advocaten en beoefent alle aspecten van deze rechtstak (onder meer asiel, gezinshereniging, regularisatie, economische migratie, nationaliteit, enz.).

Hij bracht verschillende belangrijke zaken voor nationale en internationale rechtbanken, waaronder:

 • Voor het Hof van Justitie van de Europese Unie:
 • Voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens:
 • Voor het Grondwettelijk Hof:
  • Arrest 121/2013 van 26.9.2013 betreffende de wet van 8 juli 2011 tot wijziging wat betreft de voorwaarden tot gezinsherenigin
  • Arrest 23/2021 van 25.02.2021 betreffende de wetten van 21 november 2017 en 17 december 2017 ter wijziging van de asielprocedure
 • Voor de Raad van State,
  • Arrest 243.306 van 20.12.2018 betreffende het quotum op asielaanvragen,
  • Arrest 249.163 van 7.12.2020 betreffende de gehoren van asielzoekers via videoconferentie,

Pierre Robert heeft daarnaast verschillende artikelen geschreven, waaronder:

 • “Accès au dossier administratif en droit des étrangers : Quelle effectivité derrière les principes ? », R.D.E., 2017, met Sarah JANSSENS;
 • « Droits fondamentaux et extrême urgence – Comment sortir de l’insécurité juridique ? », R.D.E., 2017.

Hij was gastspreker op volgende conferenties:

Pierre Robert is lid van de raad van bestuur van de Syndicat des Avocats pour la Démocratie en de vereniging Nansen.

Justine VAN EDOM

Justine Van Edom behaalde eerst een tweetalige bachelor in het Frans en Nederlands aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Ze behaalde nadien haar master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens behaalde zij een specialisatiemaster in mensenrechten aan de Universiteit van Saint-Louis in Brussel.

Ze is ingeschreven aan de Brusselse balie sinds oktober 2020 en beoefent bij voorkeur vreemdelingenrecht. 

photo site-web Cedric

Cedric D'HONDT

Cedric D’Hondt behaalde zijn diploma rechten aan de KU Leuven in 2017. Vervolgens voltooide hij een master in democratie en mensenrechten aan de Universiteit Saint-Joseph (USJ) te Beiroet in 2018.

Geboeid door mensenrechten, volgde Cedric een stage bij de EU Delegatie in Cairo, alvorens aan de slag te gaan bij het Cairo-Instituut voor Mensenrechtenstudies (CIHRS) in augustus 2019.

Hij is ingeschreven bij de Balie van Brussel sinds november 2021.

Liane

Liane WATTIEZ

Liane Wattiez behaalde eerst een tweetalige diploma bachelor in het Frans en Engels en een geschiedenis bachelor aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Ze behaalde nadien haar master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

Ze is ingeschreven aan de Brusselse balie sinds oktober 2023.

JBF

Jean-Baptiste FARCY

Na het verdedigen van een doctoraat in vreemdelingenrecht aan de UCLouvain in december 2020, begon Jean-Baptiste Farcy zijn carrière als advocaat aan de Balie van Brussel. Hij trad begin 2024 toe tot het advocatenkantoor KOMPASO. 

 

Vandaag de dag is hij gespecialiseerd in kwesties die overlappen met vreemdelingenrecht, sociaal recht en internationaal privaatrecht. 

 

Hij adviseert en verdedigt zijn cliënten in hun procedures, met name op gebieden zoals:

 

 • Werkvergunningen
  (enkele vergunning, Europese blauwe kaart, onbeperkte enkele vergunning, enz.);
 • Gezinshereniging;
 • Kort verblijfsvisum (toerisme, familiebezoek, zakelijk bezoek);
 • Terugvordering en verkrijging van de Belgische nationaliteit;
 • Aanvraag voor internationale bescherming (vluchtelingenstatus en aanvullende bescherming);
 • Toegang tot werkloosheidsuitkeringen en sociale bijstand (CPAS);
 • Internationaal familierecht (huwelijk, erkenning van kinderen, enz.).

Naast zijn beroep als advocaat is Jean-Baptiste Farcy assistent aan de Universiteit Gent en wetenschappelijk medewerker aan de UCLouvain.

Recente publicaties:

·         “Arrêt « Udlændinge- og Integrationsministeriet » : la perte automatique de la nationalité d’un Etat membre pour défaut de lien effectif remise en cause par le principe de la proportionnalité”, Journal de droit européen, 2023, Vol. 9, pp. 453 – 455.

·         “L’accès des étrangers au marché de l’emploi en Belgique : Tentative de synthèse au regard de la régionalisation partielle de la matière”, Journal du droit des étrangers, 2022, n° 215, pp. 5 – 17.

·         “La crise de l’accueil en Belgique et en France au regard de l’article 3 CEDH”, Le Journal du Droit des Jeunes, n° 420, Décembre 2022, pp. 50 – 55.

•      L’Union européenne et l’immigration économique : les défis d’une gouvernance multi-niveaux, Anthemis, 2021.

•      “Institutional Racism within the securitization of migration. The case of Belgium.”, Ethnic and Racial Studies, 2021, online (with G. Orsini, L. Merla and S. Smit).

•      “Equality and Immigration Law: An Impossible Quest?”, Human Rights Law Review, Vol. 20, 2020, pp. 725 – 744.

•      “Labour immigration policy in the European Union: How to overcome the tension between Europeanisation and national interests?”, European Journal of Migration and Law, Vol. 22, 2020, pp. 198 – 223.