Rue Saint Quentin 3, 1000 Bruxelles
Tel. : 0032.2/3325541
Fax : 0032.2/3324966
Pierre ROBERT
Marie-Pierre DE BUISSERET​
Sarah JANSSENS​
Mathilde QUESTIAUX​
Justine VAN EDOM
photo site-web Cedric
Cedric D'HONDT

Pierre ROBERT

Pierre Robert behaalde zijn diploma rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL) in 1998 en vervolgens een diploma communicatie en media aan de Universiteit Gent in 1999. Hij is lid van de Brusselse balie sinds 1999.

Hij is erkend als specialist in het vreemdelingenrecht door de Orde van Advocaten en beoefent alle aspecten van deze rechtstak (onder meer asiel, gezinshereniging, regularisatie, economische migratie, nationaliteit, enz.).

Hij bracht verschillende belangrijke zaken voor nationale en internationale rechtbanken, waaronder:

 • Voor het Hof van Justitie van de Europese Unie:
 • Voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens:
 • Voor het Grondwettelijk Hof:
  • Arrest 121/2013 van 26.9.2013 betreffende de wet van 8 juli 2011 tot wijziging wat betreft de voorwaarden tot gezinsherenigin
  • Arrest 23/2021 van 25.02.2021 betreffende de wetten van 21 november 2017 en 17 december 2017 ter wijziging van de asielprocedure
 • Voor de Raad van State,
  • Arrest 243.306 van 20.12.2018 betreffende het quotum op asielaanvragen,
  • Arrest 249.163 van 7.12.2020 betreffende de gehoren van asielzoekers via videoconferentie,

Pierre Robert heeft daarnaast verschillende artikelen geschreven, waaronder:

 • “Accès au dossier administratif en droit des étrangers : Quelle effectivité derrière les principes ? », R.D.E., 2017, met Sarah JANSSENS;
 • « Droits fondamentaux et extrême urgence – Comment sortir de l’insécurité juridique ? », R.D.E., 2017.

Hij was gastspreker op volgende conferenties:

Pierre Robert is lid van de raad van bestuur van de Syndicat des Avocats pour la Démocratie en de vereniging Nansen.

Marie-Pierre DE BUISSERET

Marie-Pierre de Buisseret behaalde haar diploma rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL) in 1994.

Geboeid door internationale migratie en mensenrechten, benadert ze deze kwesties al 25 jaar vanuit verschillende invalshoeken:

 • Als advocate aan de Brusselse balie (van 1995 tot 1998 en vanaf 2007)
 • Juridisch adviseur voor Siréas (vereniging voor hulp aan migranten) (van 1998 tot 2003)
 • NGO-vertegenwoordiger bij de Commissie voor regularisatie (vanaf 2000)
 • NGO-vertegenwoordiger bij de Commissie van advies voor vreemdelingen
 • Parlementair raadgever bij het Federaal Parlement (van 2003 tot 2013)
 • Lid van de Commissie Vreemdelingen van de Ligue des Droits de l’Homme en co-voorzitter van diezelfde Commissie sinds 2017
 • Lid van de raad van bestuur van de Association pour le droit des Etrangers

Naast vreemdelingenrecht beoefent zij ook familierecht.

Sarah JANSSENS

Sarah Janssens behaalde een master in de rechten in juni 2010 aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, waarna zij een aanvullende master behaalde in het Europees recht (LLM) aan de Universiteit Gent.

Als advocaat aan de Brusselse balie sinds 2011, specialiseert ze zich in het vreemdelingenrecht. Daarnaast behandelt ze zaken met betrekking tot familierecht, Europees recht en internationaal privaatrecht.

Ijverend voor gelijke toegang tot recht voor iedereen, is zij eveneens actief binnen verschillende organisaties:

 • le Syndicat des Avocats pour la Démocratie ;
 • la Plateforme Justice pour Tous ;
 • Droits sans toit ;

Zij is lid van het redactiecomité van de Revue en Droit des Etrangers en schreef zelf volgende artikelen:

 • «  Proposition de définition de la notion de « groupe social » : entre état des lieux de la jurisprudence et perspectives d’évolution », R.D.E., 2011 ;
 • « Le droit d’être entendu en matière d’asile et migration : perspectives belge et européenne », R.D.E., 2013, avec Pierre ROBERT ;
 • « Accès au dossier administratif en droit des étrangers : Quelle effectivité derrière les principes ? », R.D.E., 2017, avec Pierre ROBERT ; 
 • « Accès au dossier administratif et Règlement Dublin : l’expression d’un principe général ou l’exception qui confirme la règle ? », R.D.E., 2018.
 • « Accès au dossier administratif et Règlement Dublin : suite… et pas fin », R.D.E., 2019;
 • « Le regroupement familial du ressortissant belge ayant fait usage de la libre circulation », R.D.E., 2021 ;

Sarah Janssens was tevens te gast als spreker op verschillende conferenties met betrekking tot vreemdelingenrecht:

 • Cycle de formation de l’ADDE, “Détention administrative et recours”, 2014, 2016, et 2017.
 • Amendes administratives, 2017.
 • Actualités en droit des étrangers, 2018.
 • Cycle de formation de l’ADDE, “Régularisation médicale et humanitaire”, 2019, 2020, 2021 et 2022.
 • Questions préjudicielles récentes en droit des étrangers, 2020.
 • Journée d’étude – Membres de famille de Belges ayant exercé leur libre circulation dans l’Union européenne, 2020.

Mathilde QUESTIAUX

Mathilde Questiaux behaalde haar bachelor in de rechten aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve en haar master aan de Universiteit Gent. 

Ze is lid van de Brusselse balie sinds april 2016 en beoefent bij voorkeur vreemdelingenrecht en familierecht.

Justine VAN EDOM

Justine Van Edom behaalde eerst een tweetalige bachelor in het Frans en Nederlands aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Ze behaalde nadien haar master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens behaalde zij een specialisatiemaster in mensenrechten aan de Universiteit van Saint-Louis in Brussel.

Ze is ingeschreven aan de Brusselse balie sinds oktober 2020 en beoefent bij voorkeur vreemdelingenrecht. 

Cedric D'HONDT

Cedric D’Hondt behaalde zijn diploma rechten aan de KU Leuven in 2017. Vervolgens voltooide hij een master in democratie en mensenrechten aan de Universiteit Saint-Joseph (USJ) te Beiroet in 2018.

Geboeid door mensenrechten, volgde Cedric een stage bij de EU Delegatie in Cairo, alvorens aan de slag te gaan bij het Cairo-Instituut voor Mensenrechtenstudies (CIHRS) in augustus 2019.

Hij is ingeschreven bij de Balie van Brussel sinds november 2021.