Rue Saint Quentin 3, 1000 Bruxelles
Tel. : 0032.2/3325541
Fax : 0032.2/3324966

Ons kantoor is gespecialiseerd in alle facetten van het migratierecht. Gelegen in het hart van de Europese hoofdstad, in een multiculterele stad en samenleving, bieden wij onze diensten aan in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

« Kompaso » betekent « kompas » in het Esperanto. Onze naam weerspiegelt ons engagement en onze manier van werken. We kunnen u helpen begrijpen welke uw rechten zijn en u bijstaan in eventuele procedures om die te laten gelden. Gedurende de behandeling van een dossier is er een voortdurende dialoog tussen de advocaat en de cliënt. We staan te uwer beschikking en wenden onze expertise en efficiëntie aan om u te helpen.

De leden van ons kantoor werken zowel op individuele als op collectieve wijze. Wij vullen ons werk als advocaat ook aan door ons betrokkenheid binnen verschillende organisaties en verenigingen, maar evenzeer door de publicatie van wetenschappelijke artikelen en door lezingen te geven op conferenties en opleidingen, gelinkt aan onze specialisaties.