Rue Saint Quentin 3, 1000 Bruxelles
Tel. : 0032.2/3325541
Fax : 0032.2/3324966

Eerste afspraak

Een eerste afspraak bedraagt 80€ of 100€ (BTW inbegrepen).

Tijdens een eerste afspraak kunt u uw situatie aan ons uitleggen en uw vragen stellen. We kunnen samen nadenken over mogelijke oplossingen en nagaan welke procedures eventueel kunnen gevolgd worden.

Erelonen in geval een dossier geopend wordt

Eerste formule: een forfait

Veel cliënten weten graag op voorhand hoeveel een procedure in zijn geheel zal kosten. Voor de meeste procedures bieden wij daarom de mogelijkheid aan om op voorhand een forfaitprijs vast te stellen. De forfaitprijs omvat het werk van de advocaat, alsook de vaste kosten (opening dossier, secretariaatskosten, telefoon en fax).

De forfaitprijs omvat echter niet de eventuele gerechtskosten, zoals de rolrechten, administratieve bijdragen, deurwaarderskosten, enz.

Tweede formule: erelonen en kosten

De erelonen vergoeden het intellectueel werk dat de advocaten verrichten. Het omvat tevens de gebruikelijke briefwisseling, raadplegingen en adviezen, het opstellen van procedurestukken, overeenkomsten of conclusies, vergaderingen, pleidooien en andere gebruikelijke procedures die gelinkt zijn aan de behandeling van een zaak. Ze worden aan een uurtarief berekend.

De kosten omvatten zowel de kosten voor het openen van een dossier als voor het beheren van een dossier (secretariaatskosten, kopieën, telefoon, verplaatsingen, enz.).

Aan het einde van onze tussenkomst stellen we een gedetailleerde staat van kosten en erelonen op. Tijdens de procedure kan u tevens een tussentijdse staat ontvangen op verzoek. Een staat van kosten en erelonen wordt als volgt opgesteld:

Erelonen:

100€ tot 165€ per uur (BTW niet inbegrepen) (in functie van de complexiteit en de aard van de zaak)

Kosten:

Opening van een dossier: 60€ (BTW niet inbegrepen)
Dactylokosten: 10€ per pagina (gebruikelijke briefwisseling) en 13€ per pagina (procedurestukken) (BTW niet inbegrepen)
Forfait kopieën en telefonie: 40€ per dossier (BTW niet inbegrepen)
Verplaatsingskosten: 0,70€/km buiten Brussel (BTW niet inbegrepen)

Gerechtskosten (rolrechten, administratieve bijdragen, deurwaarderskosten, enz.)

Rechtsbijstand

Begaan met de toegang tot het recht voor iedereen, werkt ons kantoor ook in het kader van de tweedelijns rechtsbijstand. De beslissing om een dossier al dan niet in dit kader te behandelen wordt aan de advocaat overgelaten en wordt besproken tijdens de eerste afspraak.